Hvad er tinglysning?

Tinglysning er en registrering hos domstolene, hvor visse juridiske oplysninger registreres, inden de bliver gyldige. Det er dermed en måde at sikre sig rettighederne over eksempelvis sin bolig. Da tinglysning er juridisk bindende og en kompliceret opgave, er det vigtigt at søge professionel hjælp til tinglysning i forbindelse med salg af ejendom.

Offentligt register

Gennem siden tinglysning.dk kan du se, hvad der er tinglyst på andres køretøjer, virksomheder og ejendomme. Du kan dermed søge oplysninger i tingbogen om din egen eller andres bolig online. Det giver dig som køber mulighed for bl.a. at sikre dig mod svindel, da man kan se, at sælger reelt set ejer ejendommen. Samtidig kan du se, hvis der skulle være gæld i ejendommen, hvilket dog ses sjældent i dag.

Overdragelse af rettigheder

Tinglysning af et skøde overdrager alle rettigheder og forpligtelser fra sælger til køber. Det er det dokument, der gør, at du nu officielt ejer ejendommen, du køber. Tinglyses skødet ikke, vil sælgeren kunne sælge ejendommen videre til en anden køber. Som køber kan du heller ikke optage lån i ejendommen, før du officielt ejer den.

Kan jeg selv tinglyse?

Har du som sælger ansvaret for at udarbejde skødet til tinglysning, anbefales det at søge professionel rådgivning. Sælger du gennem en digital ejendomsmægler, vil de ofte være behjælpelige med dette. Tinglysning er en vanskelig proces og kræver juridisk indsigt, hvis det skal gøres ordentligt. Så medmindre du har erfaring med boligkøb og tinglysning, anbefales det at overlade denne opgave til andre.

Det er vigtigt at tinglyse skødet hurtigst muligt, da man på den måde får overdraget ejendommens rettigheder til køber. Da opgaven er kompliceret, er det vigtigt at sikre sig, at alle processer bliver udført korrekt. Vi anbefaler altid at betale for rådgivning eller lade en professionel udføre opgaverne i forbindelse med tinglysning, da både sælger og køber på den måde har ro i maven.

Læs også: Undgå faldgruberne ved selvsalg